పి. చిదంబరం జీవిత చరిత్ర,Biography of P. Chidambaram

పి. చిదంబరం జీవిత చరిత్ర,Biography of P. Chidambaram   పి. చిదంబరం పుట్టిన తేదీ: సెప్టెంబర్ 16, 1945 పుట్టినది: కనడుకథన్, శివగంగ జిల్లా, తమిళనాడు, భారతదేశం వృత్తి: న్యాయవాది భారతీయ మీడియాలో PC పేరుతో పి.చిదంబరం ఒక న్యాయవాది, అతను న్యాయవాదిని అభ్యసించాడు, ఉన్నత మరియు సుప్రీంకోర్టులలో పనిచేశాడు మరియు కాంగ్రెస్‌వాదిగా తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు. భారతదేశం యొక్క దేశానికి సంబంధించినది, భారతదేశ ఆర్థిక మరియు ఆర్థిక నిర్మాణంలో గణనీయమైన పరివర్తన తీసుకురావడంలో …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post