నెల్సన్ మండేలా జీవిత చరిత్ర,Biography of Nelson Mandela

నెల్సన్ మండేలా జీవిత చరిత్ర,Biography of Nelson Mandela   ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నడిచే, పూర్తి ప్రాతినిధ్య ఎన్నికల ద్వారా ఎన్నికైన దక్షిణాఫ్రికా మొదటి అధ్యక్షుడు నెల్సన్ మండేలా. అతను తన అధ్యక్ష పదవికి ముందు ఆఫ్రికన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్‌లో వర్ణవివక్ష వ్యతిరేక కార్యకర్త మరియు అధ్యక్షుడు. రహస్య కార్యకలాపాలు, సాయుధ ప్రతిఘటన మరియు విధ్వంసక కార్యకలాపాలలో పాల్గొన్నందుకు అతను 27 సంవత్సరాలు జైలులో గడిపాడు.   నెల్సన్ మండేలా గురించి పూర్తి పేరు – నెల్సన్ రోలిహ్లాహ్లా …

Read more

Categories Biograpy, Leaders

Post a Comment

Previous Post Next Post