మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Maulana Abul Kalam Azad

 

మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Maulana Abul Kalam Azad

మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Maulana Abul Kalam Azad   బ్రిటీష్ పాలనకు లోబడి భారతదేశం ఉనికిలో ఉన్న కాలానికి తిరిగి వెళ్లండి, ఇది దాదాపు 1855 సమయంలో, ఇది భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపన తరువాత. ఈ సమయం CR దాస్, మోతీలాల్ నెహ్రూ, దాదా భాయ్ నరోజీ వంటి విభిన్న మితవాద నాయకుల అంకితభావం, కృషి మరియు మేధోపరమైన మనస్సులను చూసింది మరియు వీరిలో ఒక ప్రముఖ పేరు …

Read more

0/Post a Comment/Comments