మంగళ్ పాండే జీవిత చరిత్ర,Biography of Mangal Pandey Complete Information

 

మంగళ్ పాండే జీవిత చరిత్ర,Biography of Mangal Pandey Complete Information

మంగళ్ పాండే జీవిత చరిత్ర,Biography of Mangal Pandey Complete Information   మంగళ్ పాండే (జూలై 19, 1827న భారతదేశంలోని అక్బర్‌పూర్‌లో జన్మించారు – ఏప్రిల్ 8, 1857న బరాక్‌పూర్‌లో మరణించారు) ఒక భారతీయ సైనికుడు, అతను మార్చి 29, 1857న బ్రిటిష్ అధికారులపై దాడి చేయడం భారతదేశంలోని ప్రారంభ ప్రధాన సంఘటనగా పరిగణించబడుతుంది. సిపాయిల తిరుగుబాటుగా (ఈ తిరుగుబాటును సాధారణంగా “మొదటి స్వాతంత్ర్య యుద్ధం లేదా భారతదేశానికి సంబంధించిన ఇతర పదాలుగా సూచిస్తారు) ఈ …

Read more

0/Post a Comment/Comments