కుమారస్వామి కామరాజ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Kumaraswamy Kamaraj

కుమారస్వామి కామరాజ్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Kumaraswamy Kamaraj   కె కామరాజ్ జననం –1903 జూలై 15న జన్మించారు మరణం – 2 అక్టోబర్ 1975 విజయాలు- భారతదేశ ప్రధానమంత్రులు, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి (1964 సంవత్సరంలో) మరియు ఇందిరా గాంధీ (1966 సంవత్సరంలో) ఎన్నికలో కె. కామరాజ్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు. కె. కామరాజ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి తన పదవీకాలం అంతా తమిళనాడు వాసులందరికీ ఉచిత విద్య మరియు భోజనం అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నారు. …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post