జీవత్రామ్ భగవాన్‌దాస్ కృపలానీ జీవిత చరిత్ర,Biography of Jeevatram Bhagwandas Kripalani

జీవత్రామ్ భగవాన్‌దాస్ కృపలానీ జీవిత చరిత్ర,Biography of Jeevatram Bhagwandas Kripalani   J.B. కృపలానీ నవంబర్ 11, 1888న జన్మించారు జననం: హైదరాబాద్, సింధ్ మరణించిన తేదీ: మార్చి 19, 1982 వృత్తి: రాజకీయవేత్త, ఉపాధ్యాయుడు, సోషలిస్ట్ మూలం దేశం: భారతీయుడు ఉత్సాహభరితమైన స్వాతంత్య్ర ప్రేమికుడు, నిబద్ధత కలిగిన సోషలిస్ట్ మరియు స్వతహాగా ఆసక్తిగల గాంధేయవాది మరియు అత్యంత నైపుణ్యం కలిగిన ఉపాధ్యాయుడు. ఇవి ఆచార్య జీవత్రామ్ భగవాన్‌దాస్ క్రిపలానీ పేరుకు తరచుగా అనుసంధానించబడిన కొన్ని …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post