;

 

గుల్జారీలాల్ నందా జీవిత చరిత్ర,Biography of Gulzarilal Nanda

గుల్జారీలాల్ నందా జీవిత చరిత్ర,Biography of Gulzarilal Nanda     గుల్జారీలాల్ నందా పుట్టిన తేదీ: జూలై 4, 1898 జననం: సియాల్‌కోట్, పంజాబ్, భారతదేశంలో మరణించిన తేదీ: జనవరి 15, 1998 వృత్తి: రాజకీయవేత్త, ఆర్థికవేత్త జాతీయత: భారతీయుడు గుల్జారీలాల్ నందా, రెండుసార్లు మధ్యంతర కాలంలో భారతదేశ ప్రధానమంత్రి పదవిలో పనిచేసినందుకు ప్రసిద్ధి చెందిన రాజకీయవేత్త మరియు ఆర్థికవేత్తగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది ప్రజలచే గౌరవించబడ్డారు. గుల్జారీలాల్ నందా రెండుసార్లు ప్రధానమంత్రి పదవిలో ఉన్నారు, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post