;

 

చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి జీవిత చరిత్ర,Biography of Chakravarthi Rajagopalachari

చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి జీవిత చరిత్ర,Biography of Chakravarthi Rajagopalachari   చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి జననం-1878 డిసెంబర్ 10న మరణం – 25 డిసెంబర్ 1972 విజయాలు అతను చాలా ప్రసిద్ధ న్యాయవాది మరియు రచయిత, అలాగే స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో భారతదేశంలో రాజనీతిజ్ఞుడు. అతను భారత జాతీయ కాంగ్రెస్‌లో ప్రముఖ వ్యక్తి మరియు భారతదేశానికి రెండవ గవర్నర్ జనరల్‌గా ఎన్నికయ్యారు. రాజాజీ భారతదేశంలోని మద్రాసులో ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికయ్యారు. చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారి భారతదేశానికి చెందిన ప్రసిద్ధ న్యాయవాది, రచయిత మరియు …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post