;

 

బిపిన్ చంద్ర పాల్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Bipin Chandra Pal

బిపిన్ చంద్ర పాల్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Bipin Chandra Pal   బిపిన్ చంద్ర పాల్ జననం – 1858 మరణం – 1932 విజయాలు బిపిన్ చంద్ర పాల్, లాలా లజపతిరాయ్ మరియు బాల గంగాధర్ తిలక్‌లతో కలిసి లాల్ బాల్ పాల్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మరియు వారి సందేశాన్ని తెలియజేయడానికి పాశ్చాత్య దుస్తులను కాల్చడం, బ్రిటిష్ వస్తువులను బహిష్కరించడం మరియు బ్రిటిష్ యాజమాన్యంలోని వ్యాపారాలు మరియు పారిశ్రామిక ఆందోళనలకు తాళం వేయడం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post