జోధ్పూర్ లో సందర్శించవలసిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Jodhpur

జోధ్పూర్ లో సందర్శించవలసిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Jodhpur   జోధ్‌పూర్ భారతదేశంలోని రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఒక నగరం, ఇది థార్ ఎడారిలో ఉంది. ఇది దాని గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం, శక్తివంతమైన చరిత్ర మరియు అద్భుతమైన వాస్తుశిల్పానికి ప్రసిద్ధి చెందింది, ఇది భారతదేశంలో ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రంగా మారింది. సంవత్సరం పొడవునా ప్రకాశవంతమైన మరియు ఎండ వాతావరణం కారణంగా ఈ నగరాన్ని “సన్ సిటీ” అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ కథనంలో, మేము జోధ్‌పూర్ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post