జైపూర్ లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Jaipur

జైపూర్ లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Jaipur   జైపూర్ భారతదేశంలోని రాజస్థాన్ రాష్ట్రానికి రాజధాని నగరం మరియు ఇది భారతదేశంలోని ఉత్తర భాగంలో ఉంది. ఇది గొప్ప సంస్కృతి, చరిత్ర, వాస్తుశిల్పం మరియు సంప్రదాయాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన నగరం. జైపూర్ నగరం యొక్క పాత భాగంలోని భవనాల గోడల గులాబీ రంగు కారణంగా “పింక్ సిటీ” అని కూడా పిలుస్తారు. చరిత్ర: జైపూర్‌ను 1727లో మహారాజా జై సింగ్ II స్థాపించారు. అతను …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post