చిత్తోర్‌గర్ లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Chittorgarh

చిత్తోర్‌గర్ లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Chittorgarh     చిత్తోర్‌ఘర్ భారతదేశంలోని రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని దక్షిణ భాగంలో ఉన్న ఒక నగరం. ఇది బనాస్ నదికి ఉపనది అయిన బెరాచ్ నది ఒడ్డున ఉంది. ఈ నగరం దాని చారిత్రక ప్రాముఖ్యత మరియు ఇక్కడ ఉన్న వివిధ కోటలు, రాజభవనాలు మరియు దేవాలయాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. దండయాత్ర చేస్తున్న మొఘలులు మరియు ఇతర విదేశీ శక్తులకు వ్యతిరేకంగా తీవ్రంగా పోరాడిన వీర రాజపుత్రుల …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post