మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ జీవిత చరిత్ర, Mughal Emperor Akbar Biography

మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ జీవిత చరిత్ర, Mughal Emperor Akbar Biography మొఘల్ చక్రవర్తి అక్బర్ గురించి అక్బర్ భారతదేశం యొక్క అత్యంత శక్తివంతమైన మొఘల్ చక్రవర్తి అని నమ్ముతారు. అక్బర్ పేరు యొక్క పూర్తి శీర్షిక అబూ అల్-ఫత్ జలాల్ అల్-దిన్ ముహమ్మద్ అక్బర్. అతని జన్మస్థలం 1542 అక్టోబరు 15న ఉమర్‌కోట్, ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్‌లోని సింధ్ ప్రావిన్స్‌లో ఉంది మరియు 1605 అక్టోబర్ 25న భారతదేశంలోని ఆగ్రాలో మరణించాడు. అతను భారత ఉపఖండంలోని మెజారిటీ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post