;

 

సిక్కింలో ముఖ్యమైన హనీమూన్ ప్రదేశాలు,Important Honeymoon Places In Sikkim

  సిక్కింలో ముఖ్యమైన హనీమూన్ ప్రదేశాలు,Important Honeymoon Places In Sikkim   సిక్కిం భారతదేశంలోని ఈశాన్య భాగంలో ఒక చిన్న కానీ అందమైన రాష్ట్రం. రాష్ట్రం భూటాన్, టిబెట్ మరియు నేపాల్ సరిహద్దులుగా ఉంది మరియు దాని అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం, గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం మరియు విభిన్న వృక్షజాలం మరియు జంతుజాలానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. మంచుతో కప్పబడిన పర్వతాలు, పచ్చని లోయలు, జలపాతాలు మరియు సుందరమైన ప్రకృతి దృశ్యాలతో, సిక్కిం హనీమూన్‌లకు అనువైన ప్రదేశం. …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post