తమిళనాడు సురులి జలపాతం పూర్తి వివరాలు,Full Details of Tamil Nadu Suruli Falls

తమిళనాడు సురులి జలపాతం పూర్తి వివరాలు,Full Details of Tamil Nadu Suruli Falls   సురులి జలపాతం భారతదేశంలోని తమిళనాడులోని పశ్చిమ కనుమలలో ఉన్న ఒక సుందరమైన జలపాతం. ఈ జలపాతం తేని జిల్లాలోని కుంబమ్ పట్టణానికి సమీపంలో ఉంది. సురులి జలపాతం ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం మరియు ప్రకృతి ప్రేమికులకు సరైన ప్రదేశం. ఈ జలపాతం చుట్టూ పచ్చని అడవులు ఉన్నాయి మరియు ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత అందమైన జలపాతాలలో ఇది ఒకటి. …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post