తమిళనాడు కుర్తాళం జలపాతం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Full details of Tamil Nadu Courtallam Falls

తమిళనాడు కుర్తాళం జలపాతం యొక్క పూర్తి వివరాలు,Full details of Tamil Nadu Courtallam Falls   కుర్తాళం జలపాతం, దీనిని కుట్రాలం జలపాతం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని కుర్తాళం పట్టణంలో ఉన్న జలపాతాల శ్రేణి. ఈ జలపాతం పశ్చిమ కనుమల పర్వత శ్రేణిలో ఉంది మరియు వాటి సహజ సౌందర్యం మరియు ఔషధ గుణాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ జలపాతం చుట్టూ పచ్చని అడవులు ఉన్నాయి మరియు తమిళనాడులో ప్రసిద్ధ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post