పజముదిర్చోలై మురుగన్ ఆలయ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Pazhamudircholai Murugan Temple

పజముదిర్చోలై మురుగన్ ఆలయ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Pazhamudircholai Murugan Temple పజాముదిర్చోలై మురుగన్ టెంపుల్ ప్రాంతం / గ్రామం: అలగర్ హిల్స్ రాష్ట్రం: తమిళనాడు దేశం: భారతదేశం సందర్శించడానికి ఉత్తమ సీజన్: అన్నీ భాషలు: తమిళం & ఇంగ్లీష్ ఆలయ సమయాలు: ఉదయం 5.30 నుండి 1 PM మరియు 4 PM నుండి 9 PM వరకు. ఫోటోగ్రఫి: అనుమతించబడలేదు. పజముదిర్చోలై మురుగన్ ఆలయం భారతదేశంలోని తమిళనాడులోని మధురై సమీపంలోని సోలైమలై …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post