జైపూర్‌లోని బిర్లా మందిర్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details of Jaipur Birla Mandir

జైపూర్‌లోని బిర్లా మందిర్ చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details of Jaipur Birla Mandir     బిర్లా మందిర్, దీనిని లక్ష్మీ నారాయణ్ ఆలయం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్‌లో ఉన్న హిందూ దేవాలయం. ఇది 1980లలో బిర్లా కుటుంబంచే నిర్మించబడింది మరియు ఇది జైపూర్‌లోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ఆకర్షణలలో ఒకటి. ఈ ఆలయం విష్ణువు మరియు లక్ష్మీ దేవతలకు అంకితం చేయబడింది మరియు ఇది ఆధునిక భారతీయ వాస్తుశిల్పానికి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post