హోగెనక్కల్ జలపాతం పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Hogenakkal Falls

హోగెనక్కల్ జలపాతం పూర్తి వివరాలు,Full Details Of Hogenakkal Falls   భారతదేశంలోని తమిళనాడులో ఉన్న హోగెనక్కల్ జలపాతం, ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది సందర్శకులను ఆకర్షిస్తున్న ఒక అందమైన మరియు ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం. హోగెనక్కల్ అనే పేరుకు కన్నడలో “పొగ రాళ్ళు” అని అర్ధం, మరియు నీరు రాళ్ళపైకి ప్రవహించే విలక్షణమైన మార్గంలో పొగమంచు వంటి పొగ ప్రభావాన్ని సృష్టించడం వలన దీనికి పేరు పెట్టారు. ఈ జలపాతం కావేరీ నదిపై ఉంది, ఇది …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post