కీలపెరుంపల్లం నాగనాథస్వామి నవగ్రహ దేవాలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details Of History Keelaperumpallam Naganathaswamy Navagraha Temple

కీలపెరుంపల్లం నాగనాథస్వామి నవగ్రహ దేవాలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details Of History Keelaperumpallam Naganathaswamy Navagraha Temple     కీలపెరుంపల్లం నాగనాథస్వామి నవగ్రహ ఆలయం భారతదేశంలోని తమిళనాడులోని కడలూరు జిల్లాలో ఉన్న అత్యంత గౌరవనీయమైన హిందూ దేవాలయాలలో ఒకటి. ఈ ఆలయం శివుడు మరియు తొమ్మిది ఖగోళ గ్రహాలకు అంకితం చేయబడింది, వీటిని సమిష్టిగా నవగ్రహాలు అని పిలుస్తారు. ఈ ఆలయం 1000 సంవత్సరాలకు పైగా పురాతనమైనది మరియు దాని ప్రత్యేకమైన నిర్మాణ రూపకల్పన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post