తమిళనాడులోని జంబుకేశ్వర ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details of history of Jambukeswarar Temple in Tamilnadu

తమిళనాడులోని జంబుకేశ్వర ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full Details of history of Jambukeswarar Temple in Tamilnadu   జంబుకేశ్వరర్ ఆలయం భారతదేశంలోని తమిళనాడులోని తిరుచిరాపల్లి నగరంలో ఉన్న శివునికి అంకితం చేయబడిన పురాతన హిందూ దేవాలయం. ఈ ఆలయాన్ని తిరువానైకావల్ ఆలయం అని కూడా పిలుస్తారు మరియు పంచభూత స్థలాలు అని పిలువబడే ఐదు ప్రధాన శివాలయాల్లో ఒకటి, ఇది ప్రకృతిలోని ఐదు అంశాలను సూచిస్తుంది. ఈ ఆలయం నీటి మూలకానికి అంకితం చేయబడింది, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post