చిదంబరం తిల్లై కాళీ అమ్మన్ ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Chidambaram Thillai Kali Amman Temple

చిదంబరం తిల్లై కాళీ అమ్మన్ ఆలయం చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Full details of Chidambaram Thillai Kali Amman Temple   చిదంబరం తిల్లై కాళి అమ్మన్ ఆలయం, తిల్లై నటరాజ ఆలయం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని చిదంబరం పట్టణంలో ఉన్న ఒక హిందూ దేవాలయం. ఈ ఆలయం హిందూ దేవత పార్వతి అవతారంగా భావించబడే తిల్లై అమ్మన్ లేదా తిల్లై కాళి అని కూడా పిలువబడే కాళి అమ్మన్ దేవతకి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post