అతిపెద్ద నంది విగ్రహం యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete information of the largest Nandi Statue

అతిపెద్ద నంది విగ్రహం యొక్క పూర్తి సమాచారం,Complete information of the largest Nandi Statue     చిదంబరంలోని నంది విగ్రహం భారతదేశంలోని పవిత్ర ఎద్దు యొక్క అతిపెద్ద విగ్రహాలలో ఒకటి. ఈ విగ్రహం శివునికి అంకితం చేయబడిన తిల్లై నటరాజ ఆలయంలో ఉంది. ఈ ఆలయం తమిళనాడులోని కడలూరు జిల్లాలో చిదంబరం పట్టణంలో ఉంది. నంది విగ్రహం ఆలయానికి సంబంధించిన అత్యంత ముఖ్యమైన చిహ్నాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది మరియు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి ఆలయాన్ని …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post