రామేశ్వరం శ్రీ రామనాథస్వామి ఆలయం పూర్తి వివరాలు,Complete details of Rameswaram Sri Ramanathaswamy Temple

రామేశ్వరం శ్రీ రామనాథస్వామి ఆలయం పూర్తి వివరాలు,Complete details of Rameswaram Sri Ramanathaswamy Temple     రామేశ్వరం శ్రీ రామనాథస్వామి ఆలయం భారతదేశంలోని తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని రామేశ్వరంలో ఉన్న అత్యంత గౌరవనీయమైన హిందూ దేవాలయాలలో ఒకటి. ఇది హిందూమతంలోని ప్రధాన దేవతలలో ఒకరైన శివునికి అంకితం చేయబడింది. ఈ ఆలయం దాని చారిత్రాత్మక మరియు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతకు ప్రసిద్ధి చెందింది, ఎందుకంటే ఇది పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటి లేదా శివుని పవిత్ర నివాసాలలో ఒకటిగా …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post