;

 

ఒడిశా మా బిరాజా ఆలయ యొక్క చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Complete details Of Odisha Maa Biraja Temple

ఒడిశా మా బిరాజా ఆలయ యొక్క చరిత్ర పూర్తి వివరాలు,Complete details Of Odisha Maa Biraja Temple     మా బిరాజ దేవాలయం, దీనిని బిరాజ క్షేత్రం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని ఒడిషా రాష్ట్రంలోని జాజ్‌పూర్ పట్టణంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ హిందూ దేవాలయం. ఇది 18 మహా శక్తి పీఠాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడే బిరాజా దేవతకు అంకితం చేయబడింది, లేదా శక్తి దేవత అనుచరులకు అత్యంత పవిత్రమైన ఆరాధన స్థలాలు. ఈ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post