కుట్రాలం కుట్రలనాథర్ కోవిల్ పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Kutralam kutralanathar kovil

కుట్రాలం కుట్రలనాథర్ కోవిల్ పూర్తి వివరాలు,Complete Details Of Kutralam kutralanathar kovil     కుట్రాళం కుట్రలనాథర్ కోవిల్ భారతదేశంలోని తమిళనాడులోని తిరునెల్వేలి జిల్లాలోని కుర్తాళం పట్టణంలో ఉన్న ఒక అందమైన హిందూ దేవాలయం. ఇది ఈ ప్రాంతంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ దేవాలయాలలో ఒకటి మరియు ఇక్కడ కుట్రలనాథర్ రూపంలో కొలువై ఉన్న శివునికి అంకితం చేయబడింది. ఈ ఆలయం చిత్తార్ నది ఒడ్డున ఉంది, ఇది దాని అందాన్ని మరియు అందాన్ని పెంచుతుంది. ఆలయ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post