క్విక్ హీల్ టెక్నాలజీస్ వ్యవస్థాపకుడు కైలాష్ కట్కర్ సక్సెస్ స్టోరీ

 కైలాష్ కట్కర్ IT సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ కంపెనీని స్థాపించిన SSC డ్రాప్‌అవుట్ కథ! నవంబర్ 1, 1966న జన్మించారు; కైలాష్ కట్కర్, అంతగా తెలియని పేరు రూ. 200-కోట్లు+ క్విక్ హీల్ టెక్నాలజీస్. 22 ఏళ్ల క్విక్ హీల్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్, సరళంగా చెప్పాలంటే భారతదేశంలో పుట్టి, ఆధారితమైన యాంటీ-వైరస్ కంపెనీ. క్విక్ హీల్ టోటల్ సెక్యూరిటీ, క్విక్ హీల్ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ, క్విక్ హీల్ PCTuner 3.0, సహా దాని సేవల సహాయంతో దాడి చేసే …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post