ఆచార్య వినోబా భావే జీవిత చరిత్ర

 

ఆచార్య వినోబా భావే జీవిత చరిత్ర

ఆచార్య వినోబా భావే వినోబా భావే పుట్టిన తేదీ: 11 సెప్టెంబర్, 1895 పుట్టిన ప్రదేశం: గగోడే గ్రామం, కొలాబా జిల్లా, మహారాష్ట్ర తల్లిదండ్రులు: నరహరి శంభురావు (తండ్రి) మరియు రుక్మిణి దేవి (తల్లి) అసోసియేషన్: ఫ్రీడమ్ యాక్టివిస్ట్, థింకర్, సోషల్ రిఫార్మర్ ఉద్యమం: భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమం; భూదాన్ ఉద్యమం; సర్వోదయ ఉద్యమం రాజకీయ భావజాలం రైట్ వింగ్, గాంధేయవాది మతపరమైన అభిప్రాయాలు: సమతావాదం; హిందూమతం ప్రచురణలు: గీతా ప్రవచనే (మతపరమైన); తీశ్రీ శక్తి (రాజకీయ); …

Read more

0/Post a Comment/Comments