తెలంగాణలోని వరంగల్ కాకతీయ రాజవంశం రుద్రమదేవి జీవిత చరిత్ర మొదటి బాగం

 

తెలంగాణలోని వరంగల్ కాకతీయ రాజవంశం రుద్రమదేవి జీవిత చరిత్ర మొదటి బాగం

తెలంగాణలోని వరంగల్ కాకతీయ రాజవంశం రుద్రమదేవి జీవిత చరిత్ర మొదటి బాగం రాణి రుద్రమదేవి డిసెంబర్ 26, 2014 కాకతీయ రాజవంశం పేరు : రుద్రమదేవి జననం : క్రీ.శ.1225 మరణం: నవంబర్ 27, 1289 AD. కాకతీయ పాలకుడు : 25 మార్చి 1261 AD – నవంబర్ 27, 1289 AD జీవిత భాగస్వామి: చాళుక్య వీరభద్రుడు పిల్లలు : ముమ్మదాంబ, రుయ్యమ్మ, రుద్రమ సోదరి: గణపాంబ కోట కుటుంబానికి చెందిన బేటాను వివాహం …

Read more

0/Post a Comment/Comments