తెలంగాణలోని వరంగల్ కాకతీయ రాజవంశం రుద్రమదేవి జీవిత చరిత్ర మొదటి బాగం

తెలంగాణలోని వరంగల్ కాకతీయ రాజవంశం రుద్రమదేవి జీవిత చరిత్ర మొదటి బాగం రాణి రుద్రమదేవి డిసెంబర్ 26, 2014 కాకతీయ రాజవంశం పేరు : రుద్రమదేవి జననం : క్రీ.శ.1225 మరణం: నవంబర్ 27, 1289 AD. కాకతీయ పాలకుడు : 25 మార్చి 1261 AD – నవంబర్ 27, 1289 AD జీవిత భాగస్వామి: చాళుక్య వీరభద్రుడు పిల్లలు : ముమ్మదాంబ, రుయ్యమ్మ, రుద్రమ సోదరి: గణపాంబ కోట కుటుంబానికి చెందిన బేటాను వివాహం …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post