సుచేతా కృపలానీ జీవిత చరిత్ర,Biography of Sucheta Kripalani

సుచేతా కృపలానీ జీవిత చరిత్ర,Biography of Sucheta Kripalani

సుచేతా కృపలానీ జీవిత చరిత్ర,Biography of Sucheta Kripalani     సుచేతా కృప్లానీ భారతదేశానికి చెందిన ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధురాలు. ఆమె 1908లో సుచేతా మజుందార్‌గా జన్మించింది. భారత రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికైన మొదటి మహిళ. ఈ ముక్కలో, భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాడడంలో గణనీయమైన కృషి చేసిన ప్రఖ్యాత వ్యక్తి సుచేతా కృప్లానీ కథను మేము మీకు అందిస్తాము. ప్రారంభ సంవత్సరాల్లో జీవితం సుచేతా కృప్లానీ అంబాలా నగరంలోని తన ఇంటి నుండి బెంగాలీ …

Read more

 

0/Post a Comment/Comments