;

 

షితాబ్ ఖాన్ జీవిత చరిత్ర, Biography of Shitab Khan

షితాబ్ ఖాన్ జీవిత చరిత్ర   షితాబ్ ఖాన్ చితాపు ఖాన్ అని కూడా ఉచ్చరించారు, దక్షిణ భారతదేశంలోని తెలంగాణలోని సీతాపతి రాజులో జన్మించారు. అతను బోయ కమ్యూనిటీకి చెందిన గోసంరక్షకుల హిందూ కుటుంబంలో సభ్యుడు, అప్పుడు వారు “కులంలో తక్కువ” అని భావించారు. అతను బహమనీ సుల్తాన్ హుమాయున్ షా ఆధ్వర్యంలో సైన్యంలోని శిశు సైనికుడిగా చేరాడు మరియు కెప్టెన్ మరియు సీనియర్ అధికారి స్థాయికి పదోన్నతి పొందాడు మరియు అతను జాగీర్ (భూమికి ఫైఫ్) …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post