రంగరాజన్ కుమారమంగళం జీవిత చరిత్ర,Biography of Rangarajan Kumaramangalam

రంగరాజన్ కుమారమంగళం జీవిత చరిత్ర,Biography of Rangarajan Kumaramangalam     పుట్టిన తేదీ: మే 12, 1952 పుట్టింది: తిరుచెంగోడ్, తమిళనాడు మరణించిన తేదీ: ఆగస్టు 23, 2000 కెరీర్: రాజకీయ నాయకుడు జాతీయత: భారతీయుడు మీరు భారత రాజకీయ వ్యవస్థకు అభిమాని అయితే, మీకు రంగరాజన్ కుమారమంగళం ఫణీంద్రనాథ్ యొక్క క్లూ ఉంది. అతని గురించి మీకు ఏమీ తెలియకపోతే, రంగరాజన్ కుమారమంగళం నిజంగా ఉన్న వ్యక్తి గురించి అంతర్దృష్టిని పొందే పద్ధతిని మేము …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post