మౌర్య రాజవంశ రాజు అశోకుడు జీవిత చరిత్ర,Biography of Mauryan King Ashoka

 

మౌర్య రాజవంశ రాజు అశోకుడు జీవిత చరిత్ర,Biography of Mauryan King Ashoka

మౌర్య రాజవంశ రాజు అశోకుడు జీవిత చరిత్ర,Biography of Mauryan King Ashoka   టైటిల్: దేవానాం ప్రియదర్శి జననం: 304 B.C. జన్మస్థలం: పాటలీపుత్ర (నేటి పాట్నా) రాజవంశం: మౌర్య తల్లిదండ్రులు: బిందుసార మరియు దేవి ధర్మ పాలన: 268 –232 B.C. చిహ్నం: సింహం మతం: బౌద్ధమతం జీవిత భాగస్వామి: అసంధిమిత్ర, దేవి, కరువాకి, పద్మావతి, తిష్యరక్ష పిల్లలు: మహేంద్ర, సంఘమిత్ర, తివాలా, కునాల, చారుమతి అశోక ది గ్రేట్ అని కూడా పిలువబడే …

Read more

0/Post a Comment/Comments