మౌర్య రాజవంశ రాజు అశోకుడు జీవిత చరిత్ర,Biography of Mauryan King Ashoka

మౌర్య రాజవంశ రాజు అశోకుడు జీవిత చరిత్ర,Biography of Mauryan King Ashoka   టైటిల్: దేవానాం ప్రియదర్శి జననం: 304 B.C. జన్మస్థలం: పాటలీపుత్ర (నేటి పాట్నా) రాజవంశం: మౌర్య తల్లిదండ్రులు: బిందుసార మరియు దేవి ధర్మ పాలన: 268 –232 B.C. చిహ్నం: సింహం మతం: బౌద్ధమతం జీవిత భాగస్వామి: అసంధిమిత్ర, దేవి, కరువాకి, పద్మావతి, తిష్యరక్ష పిల్లలు: మహేంద్ర, సంఘమిత్ర, తివాలా, కునాల, చారుమతి అశోక ది గ్రేట్ అని కూడా పిలువబడే …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post