మేడమ్ భికాజీ కామా యొక్క జీవిత చరిత్ర,Biography of Madam Bhikaji Cama

 

మేడమ్ భికాజీ కామా యొక్క జీవిత చరిత్ర,Biography of Madam Bhikaji Cama

మేడమ్ భికాజీ కామా జీవిత చరిత్ర,Biography of Madam Bhikaji Cama   భారత జాతీయవాద ఉద్యమం యొక్క ప్రభావవంతమైన సమూహం యొక్క ప్రసిద్ధ వ్యక్తి, ఆమె 24 సెప్టెంబర్ 1861 న బొంబాయి (ప్రస్తుతం ముంబై) నుండి ఒక భారతీయ పార్సీ కుటుంబంలో భికైజీ రుస్తోమ్ కామెరాన్ జన్మించింది. మనం మాట్లాడుకుంటున్నది నిజమైన మేడమ్ కామా, అపఖ్యాతి పాలైన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు. కామా తన తల్లిదండ్రులతో సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించింది. ఆమె తండ్రి సొరాబ్జీ ఫ్రామ్జీ …

Read more

0/Post a Comment/Comments