కస్తూర్బా గాంధీ యొక్క జీవిత చరిత్ర,Biography of Kasturba Gandhi

కస్తూర్బా గాంధీ యొక్క జీవిత చరిత్ర,Biography of Kasturba Gandhi   పుట్టినరోజు: ఏప్రిల్ 11, 1869 (మేషం) జననం: పోర్బందర్ కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామి/మాజీ- మహాత్మా గాంధీ తండ్రి: గోకులదాస్ కపాడియా మామా: వ్రజ్కున్వెర్బా కపాడియా పిల్లలు: దేవదాస్ గాంధీ, హరిలాల్ గాంధీ, మణిలాల్ గాంధీ, రాందాస్ గాంధీ రాజకీయ క్రియాశీలతలు భారతీయ స్త్రీలు మరణించిన తేదీ: ఫిబ్రవరి 22, 1944 మరణించిన వయస్సు: 74 మరణించిన ప్రదేశం: పూణే   బాల్యం మరియు ప్రారంభ …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post