హకీమ్ అజ్మల్ ఖాన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Hakeem Ajmal Khan

హకీమ్ అజ్మల్ ఖాన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Hakeem Ajmal Khan     అజ్మల్ ఖాన్ జననం – 1863 మరణం – 1927 విజయాలు :విజయాలు ఢిల్లీలో ప్రసిద్ధ జామియా మిలియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించిన అజ్మల్ ఖాన్ భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ప్రముఖ నాయకుడు. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్, ముస్లిం లీగ్ మరియు ఆల్ ఇండియా ఖిలాఫత్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకోబడిన ఏకైక వ్యక్తి అజ్మల్ ఖాన్. అజ్మల్ ఖాన్ భారతదేశం నుండి …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post