;

 

బాల గంగాధర తిలక్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Bala Gangadhara Tilak

బాల గంగాధర తిలక్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Bala Gangadhara Tilak బాల గంగాధర తిలక్ అంటే ? కేశవ్ గంగాధర్ తిలక్, ప్రముఖ పత్రికలలో బాల గంగాధర్ తిలక్ అని పిలుస్తారు, ఒక భారతీయ జాతీయవాద పాత్రికేయుడు, ఉపాధ్యాయుడు మరియు స్వాతంత్ర్య కార్యకర్త. బాల గంగాధర్ భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి తొలి నాయకుడు. అతను లాల్ బాల్ పాల్ ట్రయంవిరేట్ యొక్క ముగ్గురు సభ్యులలో ఒకడు. బ్రిటిష్ వలస అధికారులు అతనిని “భారత అశాంతి యొక్క …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post