అరబిందో ఘోష్ యొక్క జీవిత చరిత్ర,Biography of Aurobindo Ghosh

 

అరబిందో ఘోష్ యొక్క జీవిత చరిత్ర,Biography of Aurobindo Ghosh

అరబిందో ఘోష్ యొక్క జీవిత చరిత్ర,Biography of Aurobindo Ghosh     జననం: ఆగస్టు 15, 1872 మరణం: డిసెంబర్ 5, 1950 విజయాలు వ్యక్తి స్వాతంత్ర్య యోధుడు కవి యోగా గురువు, పండితుడు, యోగి మరియు తత్వవేత్త. అతను భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం మరియు మానవ జాతి అభివృద్ధి కోసం పనిచేశాడు. అరబిందో ఘోష్ బహుముఖ వ్యక్తి. అతను స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడైన కవి యోగా గురువు, పండితుడు మరియు తత్వవేత్త. అతను తన జీవితమంతా …

Read more

0/Post a Comment/Comments