ఆర్యభట్ట జీవిత చరిత్ర, Biography of Aryabhatta

 

ఆర్యభట్ట జీవిత చరిత్ర, Biography of Aryabhatta

ఆర్యభట్ట జీవిత చరిత్ర, Biography of Aryabhatta ఆర్యభట్ట అంతర్జాతీయ సమాజంలోకి ఆర్యభట్ట పరిచయం ఖగోళ శాస్త్రం మరియు గణిత శాస్త్రంలో అతని అత్యుత్తమ పరిశోధన ద్వారా జరిగింది. ఆర్యభట్ట నిజానికి అత్యంత ప్రసిద్ధ భారతీయ గణిత శాస్త్రజ్ఞులలో ఒకరు, మరియు మొదటి వారిలో ఒకరు. గుప్తుల కాలంలో, అంటే క్రీ.శ. 475లో కుసుమపుర, పాటలీపుత్రలో గుప్త రాజవంశం కాలంలో జన్మించిన అతను ఖగోళ శాస్త్ర రంగంలో తన అసాధారణ నైపుణ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందాడు. అతను ఖగోళ …

Read more

0/Post a Comment/Comments