అక్బర్ ది గ్రేట్ జీవిత చరిత్ర తెలుగులో,Biography of Akbar the Great in Telugu


అక్బర్ ది గ్రేట్ జీవిత చరిత్ర తెలుగులో,Biography of Akbar the Great in Telugu

 అక్బర్ ది గ్రేట్ జీవిత చరిత్ర తెలుగులో Biography of Akbar the Great in Telugu   పూర్తి పేరు: అబుల్-ఫత్ జలాల్ ఉద్-దిన్ ముహమ్మద్ అక్బర్ రాజవంశం: తైమూరిడ్; మొఘల్ పూర్వీకుడు: హుమాయున్ వారసుడు: జహంగీర్ పట్టాభిషేకం: ఫిబ్రవరి 14, 1556 పాలన: ఫిబ్రవరి 14, 1556 – అక్టోబర్ 27, 1605 పుట్టిన తేదీ: అక్టోబర్ 15, 1542 తల్లిదండ్రులు: హుమాయున్ (తండ్రి) మరియు హమీదా బాను బేగం (తల్లి) మతం: ఇస్లాం …

Read more

Read more

0/Post a Comment/Comments