అక్బర్ ది గ్రేట్ జీవిత చరిత్ర తెలుగులో,Biography of Akbar the Great in Telugu

 అక్బర్ ది గ్రేట్ జీవిత చరిత్ర తెలుగులో Biography of Akbar the Great in Telugu   పూర్తి పేరు: అబుల్-ఫత్ జలాల్ ఉద్-దిన్ ముహమ్మద్ అక్బర్ రాజవంశం: తైమూరిడ్; మొఘల్ పూర్వీకుడు: హుమాయున్ వారసుడు: జహంగీర్ పట్టాభిషేకం: ఫిబ్రవరి 14, 1556 పాలన: ఫిబ్రవరి 14, 1556 – అక్టోబర్ 27, 1605 పుట్టిన తేదీ: అక్టోబర్ 15, 1542 తల్లిదండ్రులు: హుమాయున్ (తండ్రి) మరియు హమీదా బాను బేగం (తల్లి) మతం: ఇస్లాం …

Read more

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post