అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Abdul Ghaffar Khan

అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్ జీవిత చరిత్ర,Biography of Abdul Ghaffar Khan   అబ్దుల్ గఫార్ ఖాన్   జననం: 6 ఫిబ్రవరి 1890 స్థానం మూలం: ఉత్మంజాయ్, చర్సద్దా జిల్లా, ఖైబర్ పఖ్తుంక్వా ప్రావిన్స్, పాకిస్థాన్. తల్లిదండ్రులు: బహ్రం ఖాన్ (తండ్రి) సోదరులు: ఖాన్ అబ్దుల్ జబ్బార్ ఖాన్ (అన్నయ్య) జీవిత భాగస్వామి: మెహర్‌ఖండ ఖాన్, నంబటా ఖాన్ పిల్లలు: అబ్దుల్ అలీ ఖాన్, అబ్దుల్ ఘనీ ఖాన్, అబ్దుల్ వలీ ఖాన్, సర్దారో ఖాన్, …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post