అడాల్ఫ్ హిట్లర్ జీవిత చరిత్ర Adolf Hitler Biography

అడాల్ఫ్ హిట్లర్ జీవిత చరిత్ర అడాల్ఫ్ హిట్లర్ జర్మనీ రాజధాని బెర్లిన్‌లోని నాజీ పార్టీకి చెందిన జర్మన్ నాయకుడు మరియు నియంత. అతని మాట్లాడే నైపుణ్యం మరియు వ్యూహాత్మక మెదడు కారణంగా అతను క్రమంగా శక్తిని పొందాడు. అతను తన తోటి పౌరులలో ఎక్కువమందికి బాధ కలిగించాడు మరియు అతని చర్యలను విశ్వసించే చాలా మంది మద్దతుదారులను కలిగి ఉన్నాడు. ఆ వ్యక్తి 2వ ప్రపంచ యుద్ధం మరియు వేలాది మంది బాధితులను చంపిన అత్యంత ఘోరమైన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post