మహాత్మా గాంధీ జీవిత చరిత్ర,Biography of Mahatma Gandhi

 మహాత్మా గాంధీ జీవిత చరిత్ర,Biography of Mahatma Gandhi     మహాత్మా గాంధీ పుట్టిన తేదీ: అక్టోబర్ 2, 1869 పుట్టిన ప్రదేశం: పోర్‌బందర్, బ్రిటిష్ ఇండియా (ప్రస్తుతం గుజరాత్) మరణించిన తేదీ: జనవరి 30, 1948 మరణించిన ప్రదేశం: ఢిల్లీ, భారతదేశం మరణానికి కారణం: హత్య వృత్తులు: న్యాయవాది, రాజకీయవేత్త, కార్యకర్త, రచయిత జీవిత భాగస్వామి: కస్తూర్బా గాంధీ పిల్లలు: హరిలాల్ గాంధీ, మణిలాల్ గాంధీ, రాందాస్ గాంధీ మరియు దేవదాస్ గాంధీ తండ్రి: …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post