1 రోజు ఊటీలో సందర్శించవలసిన స్థలాలు,Places To Visit In Ooty In One Day

1 రోజు ఊటీలో సందర్శించవలసిన స్థలాలు,Places To Visit In Ooty In One Day   ఊటీ, ఉదగమండలం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని తమిళనాడులోని దక్షిణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక ప్రసిద్ధ హిల్ స్టేషన్. ఇది ప్రపంచం నలుమూలల నుండి సందర్శకులను ఆకర్షించే నిర్మలమైన వాతావరణంతో కూడిన సుందరమైన పట్టణం. మీరు ఒక రోజు ఊటీని సందర్శించాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీరు సందర్శించాల్సిన కొన్ని ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.   ఊటీలో సందర్శించాల్సిన …

Read more

Post a Comment

Previous Post Next Post