అలెప్పీలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు,Tourist places in Alleppey

అలెప్పీలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు,Tourist places in Alleppey అలెప్పి, అలప్పుజ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక తీర నగరం. ఇది నిర్మలమైన బ్యాక్ వాటర్స్, అరచేతితో కప్పబడిన బీచ్‌లు, హౌస్‌బోట్‌లు మరియు సుందరమైన కాలువలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది దాని గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వం మరియు పురాతన సంప్రదాయాలకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. అలెప్పీ ఒక ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశం మరియు ప్రపంచం నలుమూలల నుండి సందర్శకులను ఆకర్షిస్తుంది. …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post