తిరువనంతపురంలో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Thiruvananthapuram

తిరువనంతపురంలో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Thiruvananthapuram   తిరువనంతపురం, త్రివేండ్రం అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రానికి రాజధాని నగరం. ఇది భారతదేశం యొక్క పశ్చిమ తీరంలో, దేశం యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఉంది మరియు 2.5 మిలియన్లకు పైగా జనాభాను కలిగి ఉంది. నగరం దాని గొప్ప చరిత్ర, సాంస్కృతిక వారసత్వం మరియు ప్రకృతి అందాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. చరిత్ర: తిరువనంతపురం సుదీర్ఘమైన మరియు గొప్ప చరిత్రను కలిగి ఉంది, …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post