కుమారకోం లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Kumarakom

కుమారకోం లో సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Kumarakom   కుమరకోమ్ భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలోని కొట్టాయం జిల్లాలో ఉన్న ఒక అందమైన గ్రామం. ఈ గ్రామం వెంబనాడ్ సరస్సు ఒడ్డున ఉంది, ఇది కేరళలో అతిపెద్ద సరస్సు మరియు భారతదేశంలోని అతిపెద్ద సరస్సులలో ఒకటి. అరేబియా సముద్ర తీరానికి సమాంతరంగా ఉన్న ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించబడిన కాలువలు, మడుగులు మరియు సరస్సుల నెట్‌వర్క్ అయిన అందమైన బ్యాక్ వాటర్‌లకు ఈ గ్రామం ప్రసిద్ధి చెందింది. …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post