కొచ్చిలోని సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Kochi

కొచ్చిలోని సందర్శించాల్సిన ప్రదేశాలు,Places to visit in Kochi     కొచ్చి, కొచ్చిన్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఇది భారతదేశం యొక్క తీర రాష్ట్రమైన కేరళ యొక్క నైరుతి ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ప్రధాన నౌకాశ్రయ నగరం. దీనిని తరచుగా “అరేబియా సముద్రం యొక్క రాణి” అని పిలుస్తారు మరియు ఇది దేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రదేశాలలో ఒకటి. గొప్ప చరిత్ర, విభిన్న సంస్కృతి మరియు అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యంతో, కొచ్చి ప్రపంచం నలుమూలల …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post