తెక్కడి లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు,Places to see in Thekkady

తెక్కడి లో చూడవలసిన ప్రదేశాలు,Places to see in Thekkady తేక్కడి భారతదేశంలోని కేరళ రాష్ట్రంలోని ఇడుక్కి జిల్లాలో ఉన్న ఒక అందమైన మరియు ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం. ఇది పశ్చిమ కనుమలలో నెలకొని ఉంది మరియు ప్రసిద్ధ పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ మరియు టైగర్ రిజర్వ్ ఉన్నాయి. తేక్కడి దాని సుందరమైన అందం, వన్యప్రాణులు మరియు సాంప్రదాయ సాంస్కృతిక అనుభవాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కథనంలో, తేక్కడి అందించే వివిధ ఆకర్షణలు మరియు కార్యకలాపాల గురించి …

Read more

Categories IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post