కేరళ రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమైన బీచ్‌లు,Important Beaches in Kerala State

కేరళ రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమైన బీచ్‌లు,Important Beaches in Kerala State కేరళ భారత ద్వీపకల్పంలోని అత్యంత అందమైన రాష్ట్రాలలో ఒకటి. అరేబియా సముద్రాన్ని దాని పశ్చిమాన మరియు తూర్పున పశ్చిమ కనుమలను ఆలింగనం చేసుకున్న ‘గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ’ అని పిలుస్తారు .కేరళ, భారతదేశంలోని నైరుతి ప్రాంతంలో ఉన్న రాష్ట్రం, దాని సహజ సౌందర్యం మరియు సుందరమైన ప్రదేశాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది, దాని పొడవైన తీరప్రాంతం ప్రధాన సహకారి. రాష్ట్రం అనేక అందమైన బీచ్‌లకు నిలయంగా ఉంది, …

Read more

Categories Beaches, IndianTourism, Kerala State, Kerala Tourism

Post a Comment

Previous Post Next Post